Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Thiết bị Chống sét Lan truyền Type 2 hoặc Type 2+3 gắn trên thanh rail 35mm bên trong các tủ điện phân phối 1 hoặc 3 pha tại các phân xưởng nhà máy, tòa nhà văn phòng, căn hộ nhà ở, bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện tử tin học khỏi bị hư hỏng do sét đánh gây ra