Hệ thống chống sét lan truyền, hệ thống giám sát phòng máy chủ

Hệ thống chống sét lan truyền, hệ thống giám sát phòng máy chủ

Hệ thống chống sét lan truyền cho phòng máy chủ, giúp phòng máy chủ luôn có có khả năng tự phòng vệ trước những xung điện cao đột biến do sét gây ra từ những vị trí khác bên ngoài tòa nhà.
Khối lượng vật tư cung cấp:
STT Tên hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng Đơn vị
1 Thiết bị cắt lọc sét lan truyền đường nguồn 3 pha và 1 pha trung tính, chịu dòng sét 250kA/pha, chịu dòng tổng 800kA, hoạt động không phụ thuộc vào dòng tải, có đèn hiển thị trạng thái hoạt động, chức năng đếm số lần sét đánh và hiển thị thông tin sét đánh Prosurge 1.00 Cái
2 Dây cáp thoát sét 70mm VN 65.00 Mét
3 Khoan giếng tiếp địa 30m VN 1.00 Cái
4 Cọc mạ đồng 2.4m, phi 16, dài 2.4m VN 1.00 Cây
5 Hộp kiểm tra điện trở đất, thanh đồng VN 1.00 Cái
6 Hoá chất giảm điện trở, bao 10kg GEM 3.00 Bao
7 Vật tư phụ VN 1.00
8 Thiết bị cắt lọc sét lan truyền đường nguồn 3 pha và 1 pha trung tính, chịu dòng sét 250kA/pha, chịu dòng tổng 800kA, hoạt động không phụ thuộc vào dòng tải, có đèn hiển thị trạng thái hoạt động, chức năng đếm số lần sét đánh và hiển thị thông tin sét đánh KOP-B-20KI-KS 6.00 Cái
9 Thiết bị cắt lọc sét lan truyền đường nguồn 1 pha, chịu dòng sét 360kA, hoạt động không phụ thuộc vào dòng tải, có đèn hiển thị trạng thái hoạt động, tính năng đếm số lần sét đánh KOP-A-360K 1.00 Cái
10 Dây cáp thoát sét 70mm VN 150.00 Mét
11 Khoan giếng tiếp địa 30m VN 1.00 Cái
12 Cọc mạ đồng 2.4m, phi 16, dài 2.4m VN 1.00 Cây
13 Hộp kiểm tra điện trở đất, thanh đồng VN 1.00 Cái
14 Hoá chất giảm điện trở, bao 10kg GEM 3.00 Bao
15 Vật tư phụ VN 1.00
16 Bộ giám sát điều khiển trung tâm ECA-GPIs6.6CE 1.00 Bộ
17 Module thu thập dữ liệu đo 01 cảm biến nhiệt độ ECA-SHT71 và kết nối RS485 với tủ trung tâm ECA-SHT71 1.00 Bộ
18 Bộ điều khiển 2 điều hòa luân phiên Ecapro 1.00 Bộ
19 Đầu báo cháy (nhiệt gia tăng) 12VDC TW 1.00 Cái
20 Đầu báo khói hồng ngoại loại 4 dây, 12VDC TW 1.00 Cái
21 Cảm biến nước TW 1.00 Cái
22 Dây 485 kéo dài, cảm biến khói, cháy, ngập nước VN 50.00 Mét
23 Dây điện pha 2.5 cho điều khiển điều hòa VN 50.00 Mét
24 Ống luồn dây VN 30.00 Mét
25 Vật tư phụ VN 1.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Us

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.