Cách chọn thiết bị chống sét lan truyền

Cách chọn thiết bị chống sét lan truyền


Như mọi người đã biết, thiết bị chống sét lan truyền hay còn gọi là thiết bị chống sét lan truyền (SPD) bảo vệ các thiết bị điện khỏi tình trạng quá điện áp do sét đánh. Điều đó nói rằng, không phải lúc nào cũng dễ dàng để biết nên chọn thiết bị chống sét lan truyền nào.

Việc chọn thiết bị chống sét lan truyền và CB bảo vệ phù hợp liên quan đến việc xem xét nhiều thông số liên quan đến loại thiết bị chống sét lan truyền, bố trí CB và đánh giá rủi ro.

Hãy thử nhìn mọi thứ rõ ràng hơn…

Trước hết, theo các tiêu chuẩn hiện hành xác định có ba loại thiết bị chống sét lan truyền cho hệ thống điện hạ thế:

Cách chọn thiết bị chống sét lan truyền

Nên chọn thiết bị chống sét lan truyền nào và lắp đặt chúng ở đâu?

Bảo vệ chống sét nên được tiếp cận từ một quan điểm tổng thể. Tùy theo ứng dụng (nhà máy công nghiệp lớn, trung tâm dữ liệu, bệnh viện…) phải sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro để hướng dẫn lựa chọn biện pháp bảo vệ tối ưu (hệ thống chống sét, thiết bị chống sét lan truyền). Ngoài ra, các quy định quốc gia có thể bắt buộc phải sử dụng tiêu chuẩn EN 62305-2 (Đánh giá rủi ro).

Trong các trường hợp khác (nhà ở, văn phòng, tòa nhà không nhạy cảm với rủi ro công nghiệp), việc áp dụng nguyên tắc bảo vệ sau sẽ dễ dàng hơn:

Trong mọi trường hợp, thiết bị chống sét lan truyền Loại 2 sẽ được lắp đặt trong tủ điện đầu cuối của hệ thống lắp đặt điện. Sau đó, cần đánh giá khoảng cách giữa thiết bị chống sét lan truyền đó và thiết bị cần bảo vệ. Khi khoảng cách này vượt quá 30 mét, nên lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền bổ sung (Loại 2 hoặc Loại 3) gần thiết bị.

Cách chọn thiết bị chống sét lan truyền

Cách chọn thiết bị chống sét lan truyền

Nên chọn dòng cắt nào cho thiết bị chống sét lan truyền?

Sau đó, dòng cắt Imax của thiết bị chống sét lan truyền Loại 2 chủ yếu phụ thuộc vào khu vực bảo vệ (trung bình, trung bình, cao): có các khả năng cắt sét phóng điện khác nhau cho từng loại này (Imax = 20kA, 50kA hoặc 65kA (8/20μs)) .

Đối với thiết bị chống sét lan truyền Loại 1, yêu cầu tối thiểu là công suất xả sét I imp = 25 kA (10/350μs). Tại khu vực được đánh giá rủi ro cao hơn có thể yêu cầu các giá trị cao hơn.

Làm thế nào để chọn CB hoặc Aptomat bảo vệ liên quan đến các thiết bị chống sét?

Các thiết bị bảo vệ kết hợp với thiết bị chống sét lan truyền (CB hoặc cầu chì) sẽ được chọn tùy theo dòng điện ngắn mạch tại nơi lắp đặt. Nói cách khác, đối với tủ điện dân dụng, thiết bị bảo vệ có I SC  < 6 kA sẽ được chọn.

Đối với các ứng dụng văn phòng, I SC  thường < 20 kA.

Các nhà sản xuất tủ điện nên phối hợp giữa thiết bị chống sét lan truyền và thiết bị bảo vệ liên quan. Ngày càng có nhiều thiết bị chống sét lan truyền đã tích hợp sẵn aptomat bên trong.